divendres, 16 de març de 2018

CANGUR 2018 Manacor

pensant---

diumenge, 11 de març de 2018

ESPRINTAM

NIVELL 4
¿Quin  és el residu de la divisió de 30+ 31 + 32+ 33 + 34+… 32010   entre 8?
A) 0   B) 1   C)  2   D) 4   E) 5

AJUDA I SOLUCIÓ

dissabte, 10 de març de 2018

ESPRINTAM

NIVELL 4
El valor de la suma de la següent sèrie d´infinits sumands és:

S = 1-1/2-1/4 + 1/8-1/16-1/32 + 1/64-1/128-1/256 + 1/512-1/1024-1/2048+…


A) 0 B) 2/7 C) 6/7 D) 9/32 E) 27/ 32 

AJUDA i SOLUCIÓ

ESPRINTAM

NIVELL 3

Maria va escriure alguns enters positius distints, cap d’ells major que 100, tals que el seu producte no era divisible per 18. Quants en va poder escriure com a màxim?


A) 5 B) 17 C) 68 D) 69 E) 90

ajuda i solució

divendres, 9 de març de 2018

ESPRINTAM

NIVELL 2
Si 8= 27 ,  quin és el valor de 4m   ?  

A)  3   B) 4   C) 9   D) 13,5   E) No existeix tal m

ajuda i solució

dimarts, 6 de març de 2018

ESPRINTAM

NIVELL 4
Quants triangles hi ha que tenguin els vèrtexs en els punts ( i , j ) on i  i  j són enters de l´1 al 5, ambdós inclosos?

A) 2128   B) 2148   C) 2154   D) 2160   E) 2300

AJUDA I SOLUCIÓ

diumenge, 4 de març de 2018

ESPRINTAM

NIVELL 3
Quin és el resultat de   
10123456·10123453 - 10123454·10123455  ?


A) -2   B) -1   C) 0   D) 2    E) Cap dels anteriors    
ajuda i solució