dilluns, 17 d’agost de 2009

UN PROBLEMA INTERESSANT (i no gaire fàcil)

Sigui n un nombre de quatre xifres ,quadrat perfecte, i amb totes les xifres menors que 9. Si a cada xifra li afegim una unitat ,el nombre resultant és també un quadrat perfecte. Trobau n
(XIX concurs Puig Adam)