dissabte, 27 de febrer de 2010

ÀREES I PERÍMETRES (territori i frontera)

Un exercici de resultat sorprenent que il.lustra la importància de saber (i voler) criticar fins i tot les nostres primeres intuicions i creences ,és aquell tan conegut, i relacionat amb el perímetre de la circumferència ,que pot enunciar-se així:
Una corretja rígida cenyeix l'esfera terrestre per l'equador.
Està perfectament adaptada a la circumferència i per això amida uns quaranta mil quilòmetres ,més o menys.
Fem un tall a la corretja i li afegim un metre més del mateix material. Tornam cenyir la corretja (que ara fa quaranta mil quilòmetres i un metre, més o menys) a l'estimada terra.
Quina serà la nova situació de la corretja?.
Quedarà baldera?
Cenyida ,que no es notarà a penes diferència respecte de la situació anterior?
Podrà passar una formiga entre corretja i circumferència?. Hi passarà un conill?. I un moix?

16.ÀREES I PERÍMETRES
exercicis
pistes
solucions

dijous, 11 de febrer de 2010

EL CANGUR PRE-HISTÒRIC

La primera edició de les proves Cangur a les Illes Balears es va celebrar l'any 1999.
Però abans d'aquest any es celebraven aquestes proves en altres llocs
Vet aquí una petita col.lecció d'exercicis d'aquells anys.

QUAN TOTS ÉREM MÉS JOVES...
exercicis
pistes

solucions

dimarts, 2 de febrer de 2010

PENSAMENT LÒGICO-DEDUCTIU

"Tres passions simples, però aclaparadorament intenses, han governat la meva vida:
L'ànsia d'estimar, la recerca del coneixement i una pietat insuportable envers el sofriment de la humanitat".

Així comença l'autobiografia de Bertrand Russell (1872-1970), premi Nobel de Literatura l'any 1950, polític liberal, activista de la pau i un dels lògics més importants del segle XX. Una lectura recomanable per als bons paladars.
A continuació uns pocs exemples d'exercicis de raonament deductiu, presents de forma habitual a les proves Cangur

15.PENSAMENT LÒGIC

enunciats-pistes-solucions