dijous, 20 de febrer de 2014

ANGLES(2)

Si partim d'un vèrtex d'un triangle, recorrem la seva frontera i tornam a la posició inicial, el gir de volant haurà estat de 360º . Aquest gir és la suma dels tres angles externs del triangle. Com que cada angle extern A = 180º - a  (essent a la mida de l'angle intern adjacent a A) , resulta que
360º = (180º- a) + (180º- b) + (180º- c)  ;   360º = 540º - (a + b + c)  ;  a + b + c = 180º
Una de les múltiples formes de veure que 
la suma dels angles d'un triangle és 180º
Pots practicar amb alguns exercicis d'angles