dijous, 26 de novembre de 2015

UN DEL 2004 (dels fàcils)A les onze caselles del dibuix hi hem de posar números de manera que la suma de tres caselles consecutives sempre sigui igual a 21. Ja hi ha dos números posats. Quin número ha d’anar al costat del 7?
A) 6   B) 7   C) 8   D) 10   E) 21

76


dimecres, 18 de novembre de 2015

Provam amb un problema nouSabent que l’àrea de l’hexàgon inscrit és 24 metres quadrats, quina àrea té l’hexàgon circumscrit?
A) 30 m2   B) 32 m2   C) 29 m2   D) 36 m2   E) 28 m2
ajuda i solució

 

dissabte, 14 de novembre de 2015

Percentatges - Cangur 2004 - Nivell 4Es van fer les eleccions a Verduralàndia. Totes les persones que van votar el partit PMB (Partit dels Menjadors de Bròquil) realment havien menjat bròquil. D’altra banda, el 90% de les persones que van votar altres partits no havien menjat mai bròquil. ¿Quin tant per cent de vots va tenir el PMB en les eleccions si es coneix la dada que el 46% del conjunt de persones que van votar havia menjat anteriorment bròquil?
A) 40%    B) 41%    C) 43%    D) 45%    E) 46%

Si no basta una lectura atent de l’enunciat, pots aclarir les idees amb un diagrama de Venn; sí, allò dels conjunts .
AJUDA I SOLUCIÓ

dimarts, 10 de novembre de 2015

Un de NOMBRES València 2015En un torneig d’escacs participen 15 persones de quatre equips: A , B , C i D. Cada equip està format per almenys dues persones i el nombre de participants de cada equip és diferent. El nombre de participants de l’equip A i B junts és 7, mentre que els participants de l’equip A i D junts és 9. Quants membres formen l’equip C?
A)2    B)3     C)4      D)5      E)6

ajuda i solució

divendres, 6 de novembre de 2015

Un de GEOMETRIA València 2015La figura mostra una ceràmica dissenyada per Antoni Gaudí, obtinguda dividint cada costat d’un octògon regular en tres parts iguals. Quina relació hi ha entre l’àrea acolorida i la de la zona que no ho està?
A)    1  
B)  2/3 
C)  1/2 
D)  1/3 
E)  1/4

AJUDA I SOLUCIÓ