divendres, 30 de setembre de 2016

Preparació 2017 – exemple 2 nivell 3ESOA la figura adjunta els segments AB i CD són paral·lels, l’angle en el vèrtex D és doble que el del vèrtex B i els segments AD i DC amiden ,respectivament , a i b.
Llavors la mida de AB és:
  
A) (1/2)a + 2b   B) (3/2)b + (3/4)a   C) 2a – b   D) 4b – (1/2)a   E) a + b

ajuda i solució

dissabte, 24 de setembre de 2016

Preparació 2017 – exemple 2 nivell 2BATX
aleshores

A) x = 1   B) 0 < x < 1   C) 1 < x < 2
D) x és infinit   E) x > 2 però finit

AJUDA I SOLUCIÓ

dimarts, 20 de setembre de 2016

Preparació 2017 – exemple 1 nivell 2BATXDefinim l’operació binaria  (#)  com 
 a#b = ab 
per a tots els enters positius, a,b.
Qualssevol que siguin a,b,c,n, enters positius, es compleix:
A) a#b = b#a     B) (a#b)#c = a#(b#c)
C) (a#bn) = (a#n)#b     D) (a#b)n = a#(bn)
E) cap de les anteriors

AJUDA I SOLUCIÓ

dimarts, 13 de setembre de 2016

Preparació 2017 – exemple 1 nivell 3ESODesprés de calcular la mitjana de 35 puntuacions, un estudiant va incloure per error la mitjana entre les 35 puntuacions i va trobar la mitjana d’aquests 36 nombres. La raó d’aquesta segona mitjana a la mitjana vertadera, és:
A) 1:1   B) 35:36  C) 36:35  D) 2:1  E) Cap de les anteriors
AJUDA I SOLUCIÓ
 

dijous, 8 de setembre de 2016

Preparació 2017 – exemple 1 nivell 4ESOUn triangle té un àrea que s’expressa en m2 mitjançant un nombre que és quatre vegades el nombre del seu perímetre expressat en metres. Quants metres fa el radi de la seva circumferència inscrita?
A) 8   B) 7  C) 6   D) 5  E) 4
AJUDA I SOLUCIÓ
 

dilluns, 5 de setembre de 2016

Preparació 2017 – exemple 1 nivell 1BATXEn un cert moment, el nombre d’habitants de Na Xicamunda City era un quadrat perfecte. Més tard, amb 100 habitants més, el nombre d’habitants passar a ser un quadrat perfecte més 1, i avui, amb un nou increment de 100, el nombre dels seus habitants torna ser un quadrat perfecte.
Aleshores, el nombre inicial d’habitants era un múltiple de:
A)    3  B) 7  C) 9  D) 11  E) 17
AJUDA I SOLUCIÓ